Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Ysgol Gynradd Llangoed

Welcome

Croeso i safwe yr ysgol.

Cewch hyd i holl wybodaeth am yr ysgol o fewn y safwe hon.
Am ddogfennaeth a pholisiau cliciwch ar adran 'Gwybodaeth' o fewn y safwe.
Am newyddion a digwyddiadau cliciwch ar adran 'Newyddion' o fewn y safwe.
Am luniau neu fideo cliciwch ar adran 'Oriel' o fewn y safwe.
Am gysylltiadau i wefanau defnyddiol cliciwch ar adran 'Cysylltiadau' o fewn y safwe.
Gellwch lawrlwytho llawlyfr 'Gwybodaeth i Rieni' o adran 'Amdanom Ni' neu edrych beth mae eich plentyn yn ei wneud yn 'Adran y Plant'.
Gobeithio y byddwch yn mwynhau defnyddio ein safwe!


Welcome to the school's website.

Within the site you will find all the information you will need about our school.
For school documents and policies please check the "Information" section of the site.
For school news and upcoming events please check the "News" section of the site.
For pictures or videos of the school please check the "Gallery" section.
For links to useful websites please check the "Links" section.
You can also download the 'Information for Parents' booklet from the 'About Us' section or view what your child is up to in the 'Children's Area'.
We hope you enjoy using our website!

Top