Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Ysgol Gynradd Llangoed

Diolch

Dyma bl 6 yn defnyddio'r `chromebooks' newydd a brynwyd gyda arian Ffair Nadolig a rhodd banc Barclays- Diolch

Here are yr 6 using the chromebooks which were bought with the Christmas fair money and contribution from Barclays Bank- Thank you
Top